Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Σήμανση σε vegetarian και vegan προϊόντα

Το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε πρόταση νομοθεσίας για τη σήμανση των τροφίμων, δηλ για τις πληροφορίες που θα παρέχονται στον καταναλωτή πάνω στη συσκευασία. Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι όροι vegetarian και vegan:

" The term 'vegetarian' should not be applied to foods that are, or are made from or with the aid of products derived from animals that have died, have been slaughtered, or animals that die as a result of being eaten. The term 'vegan' should not be applied to foods that are, or are made from or with the aid of, animals or animal products (including products from living animals). "
Δείτε το στα ελληνικά
(Tροπολογία 175)
6α. Οι όροι "φυτοφάγος/ φυτοφαγικός" ή "χορτοφάγος/ χορτοφαγικός" δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου για τρόφιμα που παρασκευάζονται από προϊόντα ή με τη βοήθεια προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν πεθάνει, σφαγεί ή έχουν θανατωθεί προκειμένου να γίνουν τροφή. Ο όρος "vegan" (αυστηρά χορτοφαγικός) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα που είναι ζώα ή ζωικά προϊόντα ή παρασκευάστηκαν από αυτά ή με τη βοήθεια αυτών (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από ζώντα ζώα).

Επίσης για το κρέας θα πρέπει να σημειώνεται ο τόπος γέννησης, ανάπτυξης και σφαγής του ζώου (που μπορεί να μη συμπίπτουν), Τροπολογίες 101 και 328
ενώ θα πρέπει επίσης να σημειώνεται αν στη σφαγή το ζώο ήταν αναισθητοποιημένο ή όχι. (Τροπολογία 205)
1α. Προϊόντα κρέατος ειδικής σφαγής
1α.1. Κρέας ή προϊόντα κρέατος που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν έχουν υποστεί αναισθητοποίηση πριν από τη σφαγή, π.χ. έχουν σφαγεί σύμφωνα με τελετουργικά έθιμα.
«κρέας από σφαγή ζώου χωρίς αναισθητοποίηση»

Επιλέγουμε τα προϊόντα vegan.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com