Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Θέλουν να δημιουργήσουν Υπηρεσία Ταυρομαχιών στην Πορτογαλία


Αν και η πλειοψηφία του κόσμου στην Πορτογαλία καταδικάζει τις ταυρομαχίες και είναι υπέρ της απαγόρευσης γεγονότων που βασίζονται στην κακοποίηση των ζώων, ο υπουργός Gabriela Canavilhas πρότεινε τη δημιουργία του "Secção de Tauromaquia" μίας υπηρεσίας ταυρομαχιών μέσα στο "Conselho Nacional de Cultura" (ένα συμβουλευτικό σώμα του υπουργού).
Σε καιρούς οικονομικών δυσχερειών, αυτή η άνευ ουσίας πρωτοβουλία θα πρέπει να χρηματοδοτείται με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών ακόμη και αν είναι αντίθετη με τις πεποιθήσεις τους.

Υπό το φως της αυξανόμενης δημόσιας πίεσης για τη βιομηχανία των ταυρομαχιών σε πολλές χώρες, όπως στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία και ενός ταχέως αναπτυσσόμενου διεθνή αποτροπιασμού για αυτό το είδος βάναυσης «διασκέδασης», ένα τμήμα του Υπουργείου αφιερωμένο στις ταυρομαχίες μπορεί μόνο να θεωρηθεί ως πολιτικός αναχρονισμός . Επιπλέον, είναι εναντίον μίας μεγάλης πλειοψηφίας Πορτογάλων πολιτών, οι οποίοι βλέπουν τις ταυρομαχίες ως καθαρή βαρβαρότητα, ντυμένη με την αμφίεση της παράδοσης.

Γιατί οι ταύροι, προς το συμφέρον του κλάδου των ταυρομαχιών σε ορισμένες χώρες, είναι αποκλεισμένοι από τη βασική νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων;

Οι θεμελιώδεις κανόνες προστασίας των ζώων, προφανώς δεν έχουν εφαρμοστεί στην Πορτογαλία, όπου φαίνεται πιο σημαντικό να ικανοποιήσει τη σφοδρή επιθυμία κάποιων που θέλουν να γίνονται μάρτυρες ενός ζώου που βασανίζεται αργά μέχρι θανάτου, αντί να εφαρμόσει για όλα τα ζώα μία τουλάχιστον πολιτισμένη μεταχείριση και να σεβαστεί την επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Είναι ώρα να πούμε ΟΧΙ! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Δε θέλουμε αυτή η βαρβαρότητα και η ταπείνωση των ζώων που λέγεται «ταυρομαχία» να χρηματοδοτείται με χρήματα που προέρχονται από φόρους που πληρώνουν οι πολίτες!
Ας βοηθήσουμε τους υπερασπιστές των ζώων στην Πορτογαλία να μη γίνουν συνένοχοι σε αυτή τη βρώμικη βιομηχανία!

Ζητήστε από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας να σταματήσει τη δημιουργία αυτής της υπηρεσίας.
Στείλτε ένα e-mail στον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, στονΕπικεφαλή Υπουργό του Συμβουλίου των Υπουργών, στον Υπουργό Πολιτισμού, με Cc (κοινοποίηση) στους Κοινοβουλευτικούς Ηγέτες των 6 κύριων πολιτικών κομμάτων στο πορτογαλικό κοινοβούλιο, ζητώντας τους να κάνουν κάτι για νααποφευχθεί αυτό και προωθήστε το.

pm@pm.gov.pt;
gab.mp@mp.gov.pt;
gmc@mc.gov.pt

Κοινοποίηση στα πολιτικά κόμματα στην Πορτογαλία:
gp@ps.parlamento.pt;
gp_ps@ps.parlamento.pt;
gp_psd@psd.parlamento.pt;
gp_pp@pp.parlamento.pt;
bloco.esquerda@be.parlamento.pt;
gp_pcp@pcp.parlamento.pt;
pev.correio@pev.parlamento.pt;

Και επίσης κοινοποίηση στο Anti-Bullfighting Movement:
matp@netcabo.pt

Από το Movimento Anti-Touradas de Portugal http://www.matp-online.org

SAMPLE LETTER

Hon'ble Prime Minister,

We are deeply concerned that a department for bullfighting is planned to be created in your Government in the National Council of Culture.

You are no doubt aware that the majority of your people do not support this activity and it receives its backing from a tiny, rich minority.

We cannot have culture with cruelty in the twentieth century. We already look back with abhorrence and shame at many of our past practices and without trying to judge the past, it is time we show we have truly evolved and become more cultured. Let us not mix up tradition with culture.

I am sure you and your Government will do the right thing by not extending any support to this cruel practice of bull fighting.

With respectful regards.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διέταξε έρευνα για τη χρήση πρωτευόντων σε πειράματα

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος, έχει ξεκινήσει μια έρευνα, σχετικά με το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε μελέτη σχετικά με τη χρήση για ερευνητικούς σκοπούς πρωτευόντων, όπως οι χιμπατζήδες. Αυτό προκύπτει από καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τον Τερματισμό των Πειραμάτων σε Ζώα (European Coalition to end Animal Experiments- ECEAE), υποστηρίζοντας ότι η σχετική ομάδα εργασίας της Επιτροπής στερείται εμπειρίας στον τομέα αυτό και ότι παρέλειψε να λάβει ορισμένα στοιχεία υπόψη.
Ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει επί του θέματος μέχρι τις 30 Απριλίου 2010. Η έρευνα του Διαμεσολαβητή θα εξετάσει κατά πόσον υπήρξε κακοδιοίκηση εκ μέρους της Επιτροπής.
Σημειώνοντας ότι το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό, ο κ. Διαμαντούρος είπε: "Ο Διαμεσολαβητής έχει να διαδραματίσει έναν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της αποτελεσματικής και διαφανούς χάραξης πολιτικής στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένω ο ρόλος αυτός να καταστεί ακόμη πιο σημαντικός υπό το φως της Συνθήκης της Λισαβόνας, και να ενισχυθεί το δικαίωμα των πολιτών και των ενώσεων να συμμετέχουν στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Η Συνθήκη απαιτεί επίσης τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να διατηρήσουν έναν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών. "
Το 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την παροχή εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση των μη ανθρώπινων πρωτευόντων θηλαστικών (non-human primates- NHP) σε επιστημονικά πειράματα.
Τον Μάιο του 2008, η Επιτροπή ζήτησε από την Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις δυνατότητες που αντικαθιστούν τα NHP στην έρευνα. Τον Οκτώβριο του 2008, η Επιτροπή διοργάνωσε μια δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό. Ένας αριθμός οργανώσεων για την προστασία των ζώων, ιατρικών οργανώσεων και οργανώσεων για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ECEAE, στη συνέχεια υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία δεν ήταν δίκαιη.
Τον Μάιο του 2009, η ECEAE υπέβαλε καταγγελία στον Διαμεσολαβητή. Ισχυρίστηκε ότι η ομάδα εργασίας της Επιτροπής, επιφορτισμένη με την έκδοση γνώμης σχετικά με τα πειράματα, δεν είχαν επαρκή εμπειρία στον τομέα της έρευνας με NHP. Ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε επίσης, ότι η Επιτροπή δεν έλαβε επαρκώς υπόψη, έναν σημαντικό αριθμό αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται από ομάδες σχετικών με την έρευνα σε NHP και εναλλακτικές λύσεις για αυτό.
Ο Διαμεσολαβητής ζήτησε από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς επελέγησαν οι εμπειρογνώμονες της ομάδας εργασίας. Θέλει επίσης να γνωρίζει τη βάση στην οποία η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) εξέτασε όλες τις σχετικές αναφορές από τρίτους. Η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει τη γνώμη της σχετικά με τους ισχυρισμούς της ECEAE έως τις 30 Απριλίου 2010.

Temple Grandin – Η σχεδιάστρια του θανάτου


Η Temple Grandin, είναι γνωστή για την εργασία της στον αυτισμό και το σχεδιασμό εγκαταστάσεων «ανθρωπιστικής» μεταχείρισης βοοειδών.

Αγαπητή σε πολλούς, η Grandin, η οποία είναι αυτιστική, ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μίλησαν ανοικτά στο κοινό για την κατάστασή της και το στίγμα που συχνά συνδέεται με τον αυτισμό.
Εκτός του ότι είναι μια από τις πρώτες γυναίκες που βρέθηκαν στη σκηνή της βιομηχανίας βοείου κρέατος, όπου δεν τη δέχτηκαν καθόλου θερμά, είναι επίσης ευρέως γνωστή για τις διαλέξεις της και τα βιβλία της, συμπεριλαμβανομένου του ‘Animals Make Us Human: Creating the Best Life for Animals’.

Grandin, η οποία διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα και είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Συμπεριφορά των Ζώων (Animal Behavior)στο Colorado State University, αποδίδει στον αυτισμό την επιτυχία της.
Ισχυρίζεται ότι η υπερευαισθησία και η μοναδική διορατικότητά της, είναι αυτά που την έκαναν να συντονίζεται με τις αισθήσεις των ζώων και πως χρησιμοποιεί την ικανότητά της αυτή στη γεωργική μηχανική, για να δημιουργήσει «ανθρωπιστικές» εγκαταστάσεις σφαγής.

Ενώ έχει σίγουρα ξεπεράσει ορισμένα τεράστια εμπόδια, έχει επίσης προκαλέσει κάποιες κριτικές που δεν την βλέπουν καθόλου ως ηρωίδα για τα ζώα. Πράγματι, κάτι δεν πάει καλά.

Στο βιβλίο της, Τα Ζώα Μας Κάνουν Ανθρώπους (Animals Make Us Human), η Grandin αναφέρει: «Θυμάμαι έντονα την επόμενη ημέρα, όταν είχα εγκαταστήσει τον πρώτο κεντρικό διάδρομο μεταφοράς σε μονάδα στη Νεμπράσκα, όταν στεκόμουν σε μια εναέρια πασαρέλα, με θέα τεράστια κοπάδια βοοειδών σε μαντριά κάτω από εμένα. Όλα αυτά τα ζώα πήγαιναν προς το θάνατό τους, με ένα σύστημα που είχα εγώ σχεδιάσει. Άρχισα να κλαίω και τότε μια σκέψη ήρθε στο μυαλό μου. Κανένα από τα ζώα που ήταν σε αυτό το σφαγείο δε θα είχαν γεννηθεί, αν δεν είχαν εκτραφεί από τους ανθρώπους. Δε θα είχαν ζήσει ποτέ, τίποτε απ’ όλα αυτά.»

Ο Jeffrey Masson, συγγραφέας του When Elephants Weep, γράφει για το έργο της Grandin στο βιβλίο του: Η Temple Grandin Μου Προκαλεί Δάκρυα (από Απογοήτευση) - Temple Grandin Brings Me to Tears (of Frustration). «Είναι ότι, "δεν μπορεί ποτέ να κάνει το επόμενο βήμα και να αμφισβητήσει αυτό που κάνει. Η διορατικότητά της "φαίνεται να έχει καθησυχάσει τη συνείδηση της για πάντα’’! Μία στιγμή πραγματικής ενόρασης, όταν έκλαψε, καταπνίχτηκε γρήγορα από ένα χαζό κλισέ.»

Η Dr Grandin δεν κάνει ποτέ την κρίσιμη ερώτηση στο θέμα: «Είναι σωστό να το κάνουμε αυτό τελικά;»

Φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι κάποιος θα μπορούσε να γίνει ένας εξέχων ειδικός σε θέματα ηθικής, χωρίς να είναι σε θέση να κάνει αυτή την ερώτηση.
Φαίνεται επίσης περίεργο το γεγονός ότι κάποιος που αγαπάει τα ζώα και αισθάνεται ότι μπορεί να συντονιστεί με τη σκέψη των ζώων, δεν προσπαθεί να τα βοηθήσει να ζήσουν, αλλά εντελώς ειρωνικά σχεδιάζει το θάνατό τους για τα προς το ζην. Οι αγελάδες, οι χοίροι και τα κοτόπουλα που έρχονται αντιμέτωπα με το θάνατό τους στο σφαγείο, δεν θέλουν να πεθάνουν όπως ακριβώς δε θέλουμε και εμείς. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν θέλουν να ζήσουν ούτε την "καλή" ζωή σε ένα «ανθρωπιστικό» εκτροφείο.

Μήπως τελικά χρησιμοποιείται η Grandin ως πιόνι, για να καθησυχάσει την ενοχή των καταναλωτών πάνω σε κάτι που οδεύει γρήγορα προς το προσκήνιο της ηθικής αμφισβήτησης;

Μήπως τελικά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν οξύμωρους όρους όπως "ανθρωπιστική σφαγή"(humane slaughter), "συμπονετικός σαρκοφάγος"(compassionate carnivore) και "ηθικός κρεοφάγος"(ethical meat eater) για να καθησυχάσουν τη συνείδησή τους και να καταπνίξουν το ταχύτερο τα δάκρυα τους, όπως ακριβώς και η Grandin; Δεν είναι το ίδιο πράγμα για τους κρεατοφάγους που επικρίνουν τη χρήση συναισθηματικών χαρακτηρισμών όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα των ζώων και την ευημερία τους;

'Sacrifice' - Ένα ντοκιμαντέρ για τη σφαγή ζώων στο Νεπάλ

Ο βρετανός παραγωγός Tassia Kobylinska από το Roving Eye Film δημιούργησε το ντοκιμαντέρ 'Sacrifice' στο οποίο καταγράφει σκηνές από τη μαζική σφαγή που γίνεται κάθε πέντε χρόνια στο Νεπάλ στο Gadhimai festival, όπου περίπου 250.000 αθώα ζώα θυσιάζονται από κάποιους ηλίθιους δολοφόνους, στο όνομα της θεάς της δύναμης Gadhimai.
Οι σκηνές είναι από τη σφαγή που έγινε το Νοέμβριο του 2009. Το Animal Welfare Network Nepal θα χρησιμοποιήσει το ντοκιμαντέρ για μία εκστρατεία που θα διαρκέσει 5 χρόνια για να λάβει ένα τέλος αυτή η αδικαιολόγητη και βάρβαρη σφαγή.
Επισκεφτείτε το www.stopanimalsacrifice.org για να δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε.Σχετικός σύνδεσμος

Links:
http://www.rovingeyefilm.co.uk
www.stopanimalsacrifice.org
www.stopgadimai.blogspot.com

Animal Welfare Network Nepal
www.awnnepal.blogspot.com

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com