Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις συνθήκες εκτροφής ζώων στη χώρα μας

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις συνθήκες εκτροφής ζώων στη χώρα μας απηύθυνε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, μετά από πρόσφατη επιθεώρηση του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Πολιτική των Καταναλωτών.
Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων που ελέγχει μεταξύ άλλων τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και τον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποίησε τον Νοέμβριο του 2009 επιθεώρηση σε φάρμες εκτροφής ζώων (χοίρους και πουλερικά) στην Ελλάδα.
Σχετικά με την κατάσταση των ορνιθοτροφείων, η επιθεώρηση απέδειξε ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν παραβλέποντας τα προβλεπόμενα όρια χωρητικότητας (η αντίστοιχη οδηγία προβλέπει ότι οι ωοπαραγωγές όρνιθες πρέπει να διαθέτουν επιφάνεια κλωβού τουλάχιστον 550 cm2 ανά όρνιθα, δηλαδή λιγότερο από μια σελίδα Α4). Όλες οι εγκαταστάσεις που επιθεωρήθηκαν βρέθηκαν να υπολείπονται των ελάχιστων ορίων σε ποσοστό 6-32%.
Σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία η οποία απαγορεύει να τίθενται σε λειτουργία μη διευθετημένοι κλωβοί(1) από την 1.1.2003 και προβλέπει την απαγόρευση από 1.1.2012 της εκτροφής ορνίθων σε μη διευθετημένους κλωβούς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχέδιο απόσυρσής τους (83,94% των ορνίθων ωοπαραγωγής εκτρέφονται σε μη διευθετημένους κλωβούς και 148 από τις 188 εγκαταστάσεις της Δυτικής Αττικής που αντιπροσωπεύουν το 45% όλων των εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, έχουν μονάχα μη διευθετημένους).
Σχετικά με τα χοιροστάσια, η έκθεση συμπεραίνει ότι σημαντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας δεν τηρήθηκαν επαρκώς, όπως μέτρα για την αποφυγή ακρωτηριασμών ρουτίνας, η συντήρηση μητρώου θνησιμότητας και οι διατάξεις για τις επί τόπου σφαγιάσεις άρρωστων ή τραυματισμένων ζώων. Για ορισμένες ελλείψεις μάλιστα, ενώ είχαν σημειωθεί στο παρελθόν, δε ζητήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές επανορθωτικά μέτρα.
Ο Θ. Σκυλακάκης, ρώτησε την Επιτροπή για την προθεσμία που έχει η Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις οδηγίες και τί επανορθωτικά μέτρα προβλέπονται και δήλωσε ότι “για την Ελλάδα, μία χώρα με σημαντική κτηνοτροφία και ορνιθοτροφία, είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε υψηλά επίπεδα ευημερίας των ζώων που είναι βέβαιο ότι σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα της διατροφής μας και άρα με την υγεία των πολιτών και την ποιότητα των εξαγωγών μας”.
(1) Από την 1η Ιανουαρίου 2002, όλοι οι διευθετημένοι κλωβοί πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: κάθε όρνιθα διαθέτει τουλάχιστον 750 cm2 της επιφάνειας του κλωβού, μια φωλιά, μια στρωμνή στην οποία να μπορεί να ραμφίζει και να σκαλίζει, μία κατάλληλη κούρνια τουλάχιστον 15 εκ। • προβλέπεται ταΐστρα για χρήση χωρίς περιορισμούς• Το ελάχιστο μήκος της πρέπει να είναι 12 εκ। για κάθε όρνιθα του κλωβού• κάθε κλωβός πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο σύστημα ποτίσματος• οι σειρές των κλωβών πρέπει να χωρίζονται από διαδρόμους πλάτους τουλάχιστον 90 εκ।, ενώ προβλέπεται χώρος τουλάχιστον 35 εκ. μεταξύ του δαπέδου και των κατώτερων σειρών• οι κλωβοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ξυσίματος των νυχιών.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ!!! ΟΙ ΟΡΝΙΘΕΣ ΘΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΝΕ!!!!

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com