Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Η ΕΕ επιδοτεί την παράνομη αλιεία

Η Fishsubsidy.org δημοσιεύει σήμερα μια λίστα με 42 καταδικαστικές αποφάσεις ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών που όμως έχουν λάβει επιδοτήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Η μελέτη, η οποία επικεντρώνεται σε δύο μεγάλα κράτη στον τομέα της αλιείας στην ΕΕ, την Ισπανία και τη Γαλλία, περιλαμβάνει αναφορές των καταδικαστικών αποφάσεων και δεδομένα σχετικά με τις επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους, τα 36 σκάφη που παρέβησαν το νόμο και έλαβαν 13.510.418 ευρώ σε επιδοτήσεις από την ΕΕ μεταξύ 1994 και 2006.
Η παράνομη αλιεία συμβάλλει στην υπεραλίευση των πολύτιμων αποθεμάτων ιχθύων, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε επικίνδυνα επίπεδα εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους. Ενώ οι προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές αλιευτικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συντελέσει άμεσα στην υπεραλίευση των αποθεμάτων ιχθύων, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που συνδέει τις επιδοτήσεις με την παράνομη αλιεία. Ενώ δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να ληφθεί η εγκληματική συμπεριφορά υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για τα πλοία που θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να κρίνουν αυτές τις πληροφορίες.

«Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι εκείνοι που λαμβάνουν επιδοτήσεις δεν ασκούν παράνομη αλιεία. Οι επιδοτήσεις έχουν στο παρελθόν τροφοδοτήσει την υπεραλίευση. Στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθεί η μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη αλιεία. ", Δήλωσε ο Markus Knigge του Pew Environment Group, το οποίο ανέθεσε την έρευνα σχετικά με τις καταδίκες και συνιδρυτής του fishsubsidy.org ιστοσελίδα που παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς την αλιεία.
Η έρευνα δείχνει μόνο ένα μέρος του προβλήματος της παράνομης αλιείας και την επικράτηση της πρακτικής, οι κοινοτικές επιδοτήσεις να καταβάλλονται σε σκάφη που έχουν καταδικαστεί για παράνομη αλιεία. Δεδομένα σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν και για αυτή τη μελέτη οι κυριότερες πηγές ήταν δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία δίνουν μια ελλιπή εικόνα της κατάστασης.
"Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να δημοσιεύσουν πλήρη κατάλογο των καταδικαστικών αποφάσεων για την παράνομη αλιεία ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος παραβαίνει το νόμο. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι το δημόσιο χρήμα δεν πάει στους αλιείς οι οποίοι παραβιάζουν νόμους που προστατεύουν τα πολύτιμα αλιευτικά αποθέματα." είπε ο Τζακ Thurston, συν-ιδρυτής της fishsubsidy.org.
Πέντε από τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έλαβαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το καθένα από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις που κυμαίνονται από εσφαλμένες αναφορές στο ημερολόγιο, χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων και υπέρβαση των ποσοστώσεων.

Μερικά από τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν καταδικαστεί πολλές φορές και τους έχουν επιβληθεί μεγάλα πρόστιμα. Το 2001, το Hodeiertza και το Gure Reinare, δύο πλοία που ανήκουν στους Pesqueras Zozuak / Pascual Santizo, κρίθηκαν ένοχοι για χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων. Σε κάθε σκάφος επιβλήθηκε πρόστιμο 35.000 ευρώ. Η ΕΕ είχε χρηματοδοτήσει την κατασκευή των πλοίων ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το Hodeiertza έλαβε πρόσθετη επιδότηση της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του το 2006.

Η μελέτη καλύπτει και το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009, ήταν το μόνο κράτος που δημοσίευε λεπτομερείς εκθέσεις δίωξης, έως ότου η Υπηρεσία Θαλάσσιας Αλιείας αποφάσισε να αφαιρέσει αυτές τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα της, για λόγους «προστασίας των δεδομένων».

Ο πλήρης κατάλογος των παραβάσεων εδώ:
http://fishsubsidy.org/infringements

Σημειώσεις:
1. H Κοινή Πολιτική της ΕΕ για την αλιεία (ΚΑΠ) είναι ένα σύστημα κανόνων, ποσοστώσεων αλιείας, επιβολής ελέγχων και επιδοτήσεων. Μέχρι το 2004 ένα μεγάλο χρηματικό ποσό δαπανήθηκε για την κατασκευή νέων αλιευτικών σκαφών ενώ επιδοτήσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισμό τους αλλά και για άλλα μέτρα που συρρικνώνουν τα αλιευτικά αποθέματα.
2. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Στη περίοδο 2007-2013, ο αποκλεισμός των πλοιοκτητών που έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις από την είσπραξη της κοινοτικής ενίσχυσης, είναι μέχρι σήμερα εφικτός μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους. Η Επιτροπή , ωστόσο, σκοπεύει να παρακολουθήσει την πρακτική των κρατών μελών στον τομέα αυτό και ενδέχεται να προτείνει τη συνένωση των διατάξεων στην κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι πλοιοκτήτες που έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις, εάν κριθεί αναγκαίο, να αποκλεισθούν από τη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων για καθορισμένο χρονικό διάστημα. "
3. Η http://www.fishsubsidy.org/ είναι ένα project που συντονίζεται από την EU Transparency, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Pew Charitable Trusts, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στόχος είναι να αποκτήσει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές και τους δικαιούχους των επιδοτήσεων για την αλιεία σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και αυτά τα δεδομένα να τα διαθέσει με έναν τρόπο που να είναι χρήσιμα στους ευρωπαίους πολίτες. Επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών και άλλους σχετικούς στον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, φτάνουν περίπου το ποσό του 1 δισ. ευρώ ετησίως.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε http://www.fishsubsidy.org/


4. Το αρχείο με όλο το υλικό για τις παραβάσεις είναι διαθέσιμο για download εδω: http://followthemoney.eu/docs/prosecution_reports_20100310.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com