Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

WORLDWATCH - Νέα έκθεση μας το επιβεβαιώνει...φταίει το κρέας!!

Το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της ζωής και της αλυσίδας παραγωγής των ζώων που εκτρέφονται για φαγητό, έχει υποτιμηθεί και στην πραγματικότητα ευθύνεται για τουλάχιστον τις μισές όλων των προκαλούμενων από ανθρώπινες δραστηριότητες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους Robert Goodland και Jeff Anhang συντάκτες της έκθεσης "Livestock and Climate Change" από το ινστιτούτο WORLDWATCH.
Μία συχνά αναφερόμενη έκθεση του 2006 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών η «Livestock's Long Shadow», εκτιμά ότι για το 18 τοις εκατό των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ευθύνεται η εκτροφή βοοειδών, προβάτων, κατσικιών καμήλων, γουρουνιών και πουλερικών. Αλλά μία πρόσφατη ανάλυση από τους Goodland και Anhang, ανακαλύπτει ότι το ζωικό κεφάλαιο και τα υποπροϊόντα του ευθύνεται στην πραγματικότητα για τουλάχιστον 32,6 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, ή 51 τοις εκατό των ετήσιων παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Επανεξετάζοντας τις άμεσες και τις έμμεσες πηγές των αεριών του θερμοκηπίου από το ζωικό κεφάλαιο, η μελέτη ανακαλύπτει ότι οι προηγούμενοι υπολογισμοί έχουν υποεκτιμήσει και παραβλέψει βασικές πηγές εκπομπών που έχουν σχέση με την εκτροφή ζώων.
Οι συντάκτες προσδιορίζουν αυτές τις ασυμφωνίες σε προηγούμενες αναλύσεις της αναπνοής των ζώων, της χρήσης της γης και του μεθανίου.
Με βάση την έρευνά τους οι Goodland and Anhang καταλήγουν ότι η αντικατάσταση των ζωϊκών προϊόντων με προϊόντα σόγιας και άλλες εναλλακτικές, θα ήταν η καλύτερη στρατηγική για να αντιστραφεί η κλιματική αλλαγή. Αυτή η προσέγγιση θα έχει πιο άμεσα αποτελέσματα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις τους -και επομένως στο βαθμό που θερμαίνεται το κλίμα-, από ενέργειες αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμη ενέργεια.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com