Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Η ΕΕ αυξάνει την πίεση προς το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία ​​και τη Φινλανδία για τον ατομικό σταυλισμό των χοίρωνΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυξάνει τη νομική πίεση προς το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία, για την εφαρμογή της απαγόρευσης του ατομικού σταυλισμού των χοιρομητέρων, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με την συνέχιση αυτής της πρακτικής και προειδοποιεί ότι αν οι εν λόγω χώρες δεν συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές και σε δύο άλλα κράτη μέλη – τη Σλοβενία και τη Φινλανδία, για μη πλήρη εφαρμογή του κανόνα για τον σταβλισμό των χοιρομητέρων. 

Στο ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται:
  1.  Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή ζητεί από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία να συμμορφωθούν με την απαίτηση ομαδικής στέγασης για τις χοιρομητέρες
Προκειμένου να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των χοίρων, η οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου απαιτεί οι χοιρομητέρες να εκτρέφονται σε ομάδες και όχι σε ατομικά διαμερίσματα σταβλισμού κατά τη διάρκεια μέρους της εγκυμοσύνης τους. Ο κανόνας αυτός ξεκίνησε να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2013 ύστερα από μια 12ετή μεταβατική περίοδο. Κατόπιν επίσημου αιτήματος για συμμόρφωση που απεστάλη σε εννέα κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 2013 (βλ. δελτίο τύπου), η Επιτροπή σήμερα εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες για τέσσερα από αυτά, τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει πλήρως την απαίτηση για ομαδικό σταβλισμό των χοιρομητέρων όπως απαιτεί η οδηγία: το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γαλλία1. Αν οι εν λόγω χώρες δεν συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία εντός δύο μηνών, η Επιτροπή ενδέχεται να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε δύο άλλα κράτη μέλη – τη Σλοβενία και τη Φινλανδία, για μη πλήρη εφαρμογή του κανόνα για τον σταβλισμό των χοιρομητέρων. Το επόμενο βήμα για τις χώρες αυτές, αν δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, θα είναι η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com