Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία (χαχαχα) των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς


Προεδρικό Διάταγμα (το 56/2013) για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς εκδόθηκε και δημοσιεύεται στο τεύχος Α' αρ. 106 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (θα το βρείτε παρακάτω στα συνημμένα).

Το ΠΔ εκδίδεται ως προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς».

Σύμφωνα με αυτό, θεσπίζονται κανόνες σχετικά με:

α) την αντικατάσταση και μείωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες και τη βελτίωση της εκτροφής, παροχής στέγης, φροντίδας και χρήσης ζώων σε διαδικασίες,
β) την καταγωγή, εκτροφή, σήμανση των ζώων, την παροχή φροντίδας και στέγης και τη θανάτωσή τους,
γ) τη λειτουργία εκτροφέων, προμηθευτών και χρηστών,
δ) την αξιολόγηση και αδειοδότηση πρωτοκόλλων που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων σε διαδικασίες.


Το ΠΔ εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ζώα χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, ή εκτρέφονται ειδικά για να χρησιμοποιηθούν τα όργανα ή οι ιστοί τους για επιστημονικούς σκοπούς.
Επίσης, εφαρμόζεται έως ότου τα ζώα θανατωθούν, δοθούν για υιοθεσία ή επιστρέψουν σε κατάλληλο ενδιαίτημα ή σύστημα εκτροφής.
Η εξάλειψη του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας ή της μόνιμης βλάβης με την αποτελεσματική χρήση αναισθητικών, αναλγητικών ή άλλων μεθόδων δεν συνεπάγεται την εξαίρεση της χρήσης ζώου σε διαδικασίες από το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ.

Το ΠΔ διάταγμα εφαρμόζεται στα ζώντα σπονδυλωτά ζώα, πλην του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, των εμβρύων των θηλαστικών από το τελευταίο τρίτο της ανάπτυξής τους και τα ζώντα κεφαλόποδα. Επίσης, εφαρμόζεται σε ζώα που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, τα οποία βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης από αυτό που αναφέρεται στην περίπτωση των σπονδυλωτών, σε περίπτωση που επιτραπεί στο ζώο να ζήσει μετά από αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του και αν ως αποτέλεσμα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών το ζώο είναι πιθανό να βιώσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη αφού φτάσει σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης.

Δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μη πειραματικές γεωργικές πρακτικές,
β) μη πειραματικές κλινικές κτηνιατρικές πρακτικές,
γ) κλινικές κτηνιατρικές πρακτικές που απαιτούνται για την άδεια εμπορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος,
δ) πρακτικές που ακολουθούνται για σκοπούς αναγνωρισμένης ζωικής παραγωγής,
ε) πρακτικές που ακολουθούνται με κύριο σκοπό να ταυτοποιηθεί ένα ζώο,
στ) πρακτικές που δεν ενδέχεται να προκαλέσουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που προκαλεί η εισαγωγή βελόνας σύμφωνα με την ορθή κτηνιατρική πρακτική.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το Προεδρικό Διάταγμα.


 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Το Προεδρικό Διάταγμα 56/2013 (αρχείο pdf 338 kb)Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com