Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Απογοήτευση για τη νέα οδηγία σχετικά με τα πειράματα σε ζώα

Η BUAV, μέλος της European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), χαρακτηρίζει την υιοθέτηση της νέας οδηγίας για τα πειράματα σε ζώα, ως χαμένη ευκαιρία για να εφαρμοστούν μέτρα που θα παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στα ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα.

Η αναθεώρηση της οδηγίας 86/609 ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008. Μετά από 18 μήνες διαπραγματεύσεων, εγκρίθηκε τελικά ένας συμβιβασμός μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών και του Κοινοβουλίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι περισσότερες από τις σημαντικότερες προτάσεις της Επιτροπής έχουν σημαντικά αποδυναμωθεί. Η ECEAE είναι εξαιρετικά απογοητευμένη που η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπέκυψαν στις πιέσεις της βιομηχανίας έρευνας που πραγματοποιεί πειράματα σε ζώα και αγνόησαν την κοινή γνώμη.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση των μη ανθρωπίνων πρωτευόντων, αυστηρούς περιορισμούς για την επαναλαμβανόμενη χρήση μεμονωμένων ζώων και μια σαφή απαγόρευση των πειραμάτων που συνεπάγονται σοβαρό και παρατεταμένο βασανισμό. Το κοινό θα συγκλονιζόταν όμως, εάν γνώριζε το είδος των πειραμάτων και το μαζικό βασανισμό που συνεχίζουμε και επιτρέπουμε.

Η Οδηγία περιλαμβάνει ορισμένες βελτιώσεις σε περιοχές που η ECEAE είχε ξεκινήσει εκστρατεία όπως τη συμπερίληψη σχεδόν όλων των σπονδυλωτών ειδών, καθώς και την υποχρεωτική άδεια για τα περισσότερα ερευνητικά πρότζεκτ (όμως όχι για δοκιμές τοξικότητας), περιοδικές αξιολογήσεις της εν λόγω οδηγίας (η ECEAE πιστεύει ότι το πεδίο αξιολογήσεων είναι εντελώς ανεπαρκές), μια κατάταξη των πειραμάτων, σύμφωνα με το επίπεδο της έντασης και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρότυπα για τη στέγαση και τη φροντίδα (αν και η ECEAE πιστεύει ότι αυτά θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρότερα και υποχρεωτικά).

Ωστόσο, πολλά σημαντικά ζητήματα που έλαβαν ισχυρή λαϊκή υποστήριξη δεν εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης. Για παράδειγμα, μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μείωση και τελικά την αντικατάσταση της χρήσης των ζώων, η υποχρεωτική επαρκής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των μη ζωικών εναλλακτικών μεθόδων, η απαγόρευση της χρησιμοποίησης γατιών και σκύλων καθώς και όλων των πειραμάτων που δε γίνονται για σοβαρές ή απειλητικές για την ανθρώπινη ζωή ασθένειες και η εφαρμογή ενός συστήματος ανταλλαγής δεδομένων για να αποφευχθεί η επανάληψη των πειραμάτων σε ζώα.

Η Michelle Thew από τη BUAV αναφέρει: «Είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι που μία πραγματική ευκαιρία για τη βελτίωση της μεταχείρισης των ζώων και την επιβολή αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με τα πειράματα σε ζώα έχει χαθεί. Δεν είναι μόνο τα ζώα στα εργαστήρια που θα αναλάβουν το κόστος της «αδυναμίας και της αφέλειας των πολιτικών». Η έρευνα για σοβαρές ανθρώπινες ασθένειες, θα καθυστερήσει, λόγω της αποδεδειγμένης αναξιοπιστίας τόσο πολλών πειραμάτων σε ζώα. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Χαιρόμαστε, ωστόσο, που η Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι εναλλακτικές λύσεις χωρίς τη χρήση ζώων, πρέπει να χρησιμοποιούνται, όταν είναι επιστημονικά κατάλληλες . "
Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν τη BUAV, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους:

Ο ευρωβουλευτής από το Κόμμα των Πρασίνων, κ. Jean Lambert, αναφέρει: "12 εκατομμύρια ζώα στην Ευρώπη, χρησιμοποιούνται σε πειράματα κάθε χρόνο. Η κοινή γνώμη είναι όλο και περισσότερο αντίθετη με τα πειράματα σε ζώα, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το 2007, γραπτή δήλωση, ζητώντας να μπει τέλος στα πειράματα σε πρωτεύοντα. Η αναθεώρηση της οδηγίας 86 συνεπώς, προσέφερε μια κρίσιμη ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο για τον τερματισμό των πειραμάτων σε πρωτεύοντα και για να μας φέρει πιο κοντά στον τερματισμό των πειραμάτων σε ζώα γενικότερα. Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί, δυστυχώς, μια χαμένη ευκαιρία για να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος, που παρουσιάζει τόσο μεγάλη καθυστέρηση - και για την οποία πολλοί βουλευτές εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο παρελθόν. Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν προκειμένου να πειστούν οι κυβερνήσεις για την αναγκαιότητα για περαιτέρω πρόοδο ».

Πηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com