Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

NO TEST - NO SELL στα καλλυντικά


Το Coalition for Consumer Information on Cosmetics (CCIC) και το European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), οι οργανώσεις για την προστασία των ζώων που διαχειρίζονται το Leaping Bunny Program στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, και την Ευρώπη, γιορτάζουν το τέλος των δοκιμών σε ζώα για την παραγωγή καλλυντικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Από τις 11 Μαρτίου, η ΕΕ έχει απαγορεύσει όλες τις δοκιμές σε ζώα (NO TEST) για τα συστατικά των καλλυντικών, τις συνθέσεις συστατικών(formula), και τα τελικά προϊόντα. Επιπλέον, παράνομη θα είναι και η πώληση (NO SELL) των καλλυντικών και των συστατικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, ανεξάρτητα πότε έγινε, με εξαίρεση τρεις περιπτώσεις (repeated-dose toxicity, reproductive toxicity, and toxicokinetics). Οι εξαιρέσεις αυτές θα απαγορευθούν το Μάρτιο του 2013.

Ο νόμος της ΕΕ για τις δοκιμές στα καλλυντικά, θα έχει τεράστια επίδραση στη βιομηχανία καλλυντικών και στην ΕΕ αλλά και στο εξωτερικό, καθώς ο νόμος θέτει τις συγκεκριμένες προθεσμίες όχι μόνο για την παραγωγή, αλλά και για την πώληση των προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί στα ζώα ή περιέχουν συστατικά δοκιμασμένα σε ζώα. Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, οι επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ και τον Καναδά πωλούν και στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις επιχειρήσεις να στραφούν γρηγορότερα σε εναλλακτικές non-animal λύσεις για τη δοκιμή των προϊόντων τους.
Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω links:http://www.leapingbunny.org/press6.php

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_animal_test.htm

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm

Οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31986L0609:El:HTML

On 5 November 2008 the Commission presented a proposal to update this directive. The aim of the proposal is to strengthen current legislation and improve the welfare of animals used in scientific experiments.
Η Πρόταση στις 5 Νοεμβρίου 2008 για αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0543:FIN:el:PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας βρείτε εδώ:
animalsplace@gmail.com